My status

Полезни връзки

Преводи Варна в Тwitter

Преводи Варна on Facebook

Преводи Варна on Facebook

Phoenix EM OOD on LinkedIn

Преводи Варна в MySpaceID

Our creative director

- Българските забележителности

- Компютърни услуги

Юли
24

 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
 
• Легализацията на документи е удостоверяване на автентичността на документа. Извършва се за документи, необходими за чужбина или издадени там. Легализацията представлява заверки в различните държавни или частни инстанции, като последната инстанция в България е oтдел "Консулски отношения" към Министерство на Външните работи на Република България.
 
– Документи от чужбина
 
• Всички официални документи, издадени в чужбина, подлежат на легализация и/или заверка на верността на направения им превод. За целта преди няколко години България ратифицира Конвенцията за премахване изискването за легализация на чуждестранните публични актове сключена на 5 октомври в Хага, известна като Хагската конвенция. Съгласно тази конвенция всички документи, издадени от страните, които са ратифицирали конвенцията, трябва да са снабдени с т. нар. APOSTILLE - печат, който се поставя от упълномощените власти в съответната държава (обикновено Министерство на правосъдието, общинска или полицейска служба). По този начин се избягва допълнителното заверяване на документите, идващи от чужбина, в съответните дипломатически и консулски представителства в България.
 
• Съществува и друг режим за легализация на документи с някои страни на основание т. нар. договори за правна помощ. Това са нормативни документи - договори, сключени между България и други страни (например страните от бившия социалистически лагер). Все пак съществува възможност за отказ от страна на МВнР да извърши легализация на документи, идващи от някои от тези страни, поради специфичните условия посочени в съответния договор или поради промяна на междудържавните отношения.
 
– Документи за чужбина
 
• Почти винаги официалните документи, предназначени за чужбина, подлежат на легализация и/или заверка на верността на направения им превод. За целта е необходимо тези документи да преминат през различни заверки, удостоверяващи истинността им. Например едно свидетелство за съдимост трябва да бъде в оригинал, след което да се завери от Министерство на Правосъдието на Р. България, където му се поставя т. нар. АПОСТИЛ съгласно конвенцията за премахване изискването за легализация на чуждестранните публични актове, сключена на 5 октомври в Хага известна като Хагската конвенция. Съгласно тази конвенция всички документи, идващи или заминаващи за страните, ратифицирали конвенцията, трябва да са снабдени с т. нар. APOSTILLE - печат, който се поставя от упълномощените власти в съответната държава (обикновено Министерство на правосъдието, общинска или полицейска служба). След това този документ се превежда и преводът му се заверява в отдел „Консулски отношения“ към МВнР.
 
• По този начин Вашите документи ще бъдат признати в повечето страни, ратифицирали конвенцията, без допълнителни заверки. Това е особено важно при легализация на диплома, на акт за раждане или на други лични документи. За допълнителна информация можете да направите запитване тук: форма за запитване