My status

Полезни връзки

Преводи Варна в Тwitter

Преводи Варна on Facebook

Преводи Варна on Facebook

Phoenix EM OOD on LinkedIn

Преводи Варна в MySpaceID

Our creative director

- Българските забележителности

- Компютърни услуги

Юни
12

Езиков Център “ФЕНИКС ЕМ” гр. Варна

цени за езиково обучение.

 

Подготовка за CPE
• Обучението е индивидуално или в групи от двама души. Използват се съвременни материали, покриват се всички части на изпитите. Обучението се извършва в две насоки:
 
1. Теоретична подготовка, при която се изграждат навици и стратегии чрез разнообразни упражнения, които развиват различни необходими способности;
 
2. Практическа подготовка с тестове в близка до изпитната обстановка.
 
• Езиковият център разполага с аудио и компютърни материали, както и с множество примерни тестове и упражнения. Обучението се води от филолог – университетски преподавател с богат опит и доказани умения. Подходът е строго индивидуален. Всички наши ученици са преминали успешно тези изпити.
 
CPE
• Certificate of Proficiency in English (CPE) е петото ниво на изпитите на Кеймбридж за English for Speakers of Other Languages (ESOL) – английски като чужд език. Той е изпит на напреднало ниво, който отговаря на ниво С2 от Общата Европейска Рамка за съвременни езици на Европейския Съвет.
 
• Изпитът има пет части:
- Reading – 1 час и 30 мин.
- Writing – 2 часа
- Use of English – 1 час и 30 мин.
- Listening – 40 мин. (приблизително)
- Speaking – 15 мин. (приблизително)
 
Научете повече за CAE на уеб-страницата на Кеймбридж:
www.cambridgeESOL.org/CPE