My status

Полезни връзки

Преводи Варна в Тwitter

Преводи Варна on Facebook

Преводи Варна on Facebook

Phoenix EM OOD on LinkedIn

Преводи Варна в MySpaceID

Our creative director

- Българските забележителности

- Компютърни услуги

Май
28

Езиков Център “ФЕНИКС ЕМ” гр. Варна

цени за езиково обучение.

 

Подготовка за FCE
• Обучението е индивидуално или в групи от двама души. Използват се съвременни материали, покриват се всички части на изпитите. Обучението се извършва в две насоки:
 
1. Теоретична подготовка,при която се изграждат навици и стратегии чрез разнообразни упражнения, които развиват различни необходими способности;
 
2. Практическа подготовка с тестове в близка до изпитната обстановка.
 
• Езиковият център разполага с аудио и компютърни материали, както и с множество примерни тестове и упражнения. Обучението се води от филолог – университетски преподавател с богат опит и доказани умения. Подходът е строго индивидуален. Всички наши ученици са преминали успешно тези изпити.
 
FCE
• Cambridge First Certificate in English (FCE) е третото ниво на изпитите на Кеймбридж за English for Speakers of Other Languages (ESOL) – английски като чужд език. Той е изпит на средно напреднало ниво, който отговаря на ниво В2 от Общата Европейска Рамка за съвременни езици на Европейския Съвет.
 
• FCE е предназначен за учащи с достатъчно добро ниво на английския за изпълнение на множество практически задачи, включително работа и обучение. Кандидатите, които положат изпита успешно трябва да са в състояние на привеждат доводи, да се аргументират и да използват подходящи комуникативни стилове за разнообразни ситуации. Също така трябва да са запознати с различните регистри на езика и с политически коректните начини на изразяване.
 
• Изпитът има пет части:
- Reading – 1 час и 15 мин.
- Writing – 1 час и 30 мин.
- Use of English – 1 час и 15 мин.
- Listening – 40 мин. (приблизително)
- Speaking – 14 мин. (приблизително)
 
Научете повече за FCE на уеб-страницата на Кеймбридж:
www.cambridgeESOL.org/FCE