My status

Полезни връзки

Преводи Варна в Тwitter

Преводи Варна on Facebook

Преводи Варна on Facebook

Phoenix EM OOD on LinkedIn

Преводи Варна в MySpaceID

Our creative director

- Българските забележителности

- Компютърни услуги

Юни
12

Езиков Център “ФЕНИКС ЕМ” гр. Варна

цени за езиково обучение.

 

Подготовка за CAE
• Обучението е индивидуално или в групи от двама души. Използват се съвременни материали, покриват се всички части на изпитите. Обучението се извършва в две насоки:
 
1. Теоретична подготовка,при която се изграждат навици и стратегии чрез разнообразни упражнения, които развиват различни необходими способности;
 
2. Практическа подготовка с тестове в близка до изпитната обстановка.
 
• Езиковият център разполага с аудио и компютърни материали, както и с множество примерни тестове и упражнения. Обучението се води от филолог – университетски преподавател с богат опит и доказани умения. Подходът е строго индивидуален. Всички наши ученици са преминали успешно тези изпити.
 
PET
• Cambridge Preliminary English Test (PET) е второто ниво на изпитите на Кеймбридж за English for Speakers of Other Languages (ESOL) – английски като чужд език. Той е изпит на средно ниво, който отговаря на ниво В1 от Общата Европейска Рамка за съвременни езици на Европейския Съвет.
• РЕТ е предназначен за хора, чието ниво на английски е достатъчно за различни практически цели, включително работа, обучение и социални ситуации. Той удостоверява способност за справяне със ситуации, които изискват стандартна употреба на езика, четене на несложни учебници и статии и писане на обикновени лични писма или водене на бележки по време на срещи.
 
• Кой признава РЕТ?
• Списък на организациите и институтите, които признават РЕТ за владеене на английски на средно ниво може да намерите на
www.CambridgeESOL.org/recognition
 
• PET има три части:
- Reading and Writing – 1 час и 30 мин.
- Listening – 30 мин.
- Speaking – 10-12 мин.
 
Повече информация за PЕТ може да се намери на официалната уеб-страница на Кеймбридж:
www.CambridgeESOL.org/PET