My status

Полезни връзки

Преводи Варна в Тwitter

Преводи Варна on Facebook

Преводи Варна on Facebook

Phoenix EM OOD on LinkedIn

Преводи Варна в MySpaceID

Our creative director

- Българските забележителности

- Компютърни услуги

Юли
24

Езиков Център “ФЕНИКС ЕМ” гр. Варна

цени за езиково обучение.

 

Подготовка за KET
• Обучението е индивидуално или в групи от двама души. Използват се съвременни материали, покриват се всички части на изпитите. Обучението се извършва в две насоки:
 
1. Теоретична подготовка,при която се изграждат навици и стратегии чрез разнообразни упражнения, които развиват различни необходими способности;
 
2. Практическа подготовка с тестове в близка до изпитната обстановка.
 
• Езиковият център разполага с аудио и компютърни материали, както и с множество примерни тестове и упражнения. Обучението се води от филолог – университетски преподавател с богат опит и доказани умения. Подходът е строго индивидуален. Всички наши ученици са преминали успешно тези изпити.
 
Сертификати на Cambridge ESOL
 
KET
• Cambridge Key English Test (KET) е първото ниво на изпитите на Кеймбридж за English for Speakers of Other Languages (ESOL) – английски като чужд език. Той е изпит на елементарно ниво и отговаря на ниво А2 от Общата Европейска Рамка за съвременни езици на Европейския Съвет. КЕТ тества способността да се справяме с ежедневно писмено и устно общуване на основно ниво.
 
КЕТ е предназначен за учащи с основни умения по английски необходими за пътуване в чужда страна. Кандидатите трябва да могат да разбират основните моменти на прости текстове, да общуват в най-обичайни ситуации и да разбират кратки съобщения и прости устни указания.
• КЕТ има три части:
- Reading and Writing – 1 час и 10 мин.
- Listening – 25 мин.
- Speaking – 8-10 мин.
 
Повече информация за КЕТ може да се намери на официалната уеб-страница на Кеймбридж:
www.CambridgeESOL.org/KET