My status

Полезни връзки

Преводи Варна в Тwitter

Преводи Варна on Facebook

Преводи Варна on Facebook

Phoenix EM OOD on LinkedIn

Преводи Варна в MySpaceID

Our creative director

- Българските забележителности

- Компютърни услуги

Юли
24

Езиков Център “ФЕНИКС ЕМ” гр. Варна

цени за езиково обучение.

 

Подготовка за iBT TOEFL
• Обучението е индивидуално или в групи от двама души. Използват се съвременни материали, покриват се всички части на изпитите. Обучението се извършва в две насоки:
 
1. Теоретична подготовка,при която се изграждат навици и стратегии чрез разнообразни упражнения, които развиват различни необходими способности;
 
2. Практическа подготовка с тестове в близка до изпитната обстановка.
 
• Езиковият център разполага с аудио и компютърни материали, както и с множество примерни тестове и упражнения. Обучението се води от филолог – университетски преподавател с богат опит и доказани умения. Подходът е строго индивидуален. Всички наши ученици са преминали успешно тези изпити.
 
TOEFL
• Целта на изпитът TOEFL е да оцени степента на владеене на английски език от хора, за които той не е роден език. Всяка година над 700 000 души се регистрират за този изпит.
Резултатът от TOEFL се изисква за прием от над 4 400 дву- и четири-годишни колежи и университети по целия свят. Освен това правителствени агенции, стипендиантски програми и агенции за лицензи и сертификати използват резултата, за да оценят степента на владеене на английски език.
От август 2006 в България изпитът се предлага само в най-новия си формат: интернет.
Интернет вариантът се предлага по два пъти на месец в акредитираните изпитни центрове.
 
• Изпитът има четири части, които са задължителни при всяко явяване:
- Reading
- Listening
- Speaking
- Writing
Всички части са задължителни, за да се получи крайна оценка.
 
На официалната уеб-страница TOEFL можете да намерите полезни материали
www.ets.org/toefl