My status

Полезни връзки

Преводи Варна в Тwitter

Преводи Варна on Facebook

Преводи Варна on Facebook

Phoenix EM OOD on LinkedIn

Преводи Варна в MySpaceID

Our creative director

- Българските забележителности

- Компютърни услуги

Юни
12

Езиков Център “ФЕНИКС ЕМ” гр. Варна

цени за езиково обучение.

 

Подготовка за IELTS
• Обучението е индивидуално или в групи от двама души. Използват се съвременни материали, покриват се всички части на изпитите. Обучението се извършва в две насоки:
 
1. Теоретична подготовка,при която се изграждат навици и стратегии чрез разнообразни упражнения, които развиват различни необходими способности;
 
2. Практическа подготовка с тестове в близка до изпитната обстановка.
 
• Езиковият център разполага с аудио и компютърни материали, както и с множество примерни тестове и упражнения. Обучението се води от филолог – университетски преподавател с богат опит и доказани умения. Подходът е строго индивидуален. Всички наши ученици са преминали успешно тези изпити.
 
IELTS
• International English Language Testing System (IELTS) има две форми – академична и обща. Полага се едната в зависимост от необходимостта. Академичният тест е необходим за прием в университет, а общият – в случай, че кандидатът смята да продължава професионалното си развитие в чужбина или да имигрира. За двете форми има различни Reading и Writing части, другите две съвпадат.
 
• Тестът има четири части:
- Listening – около 30 мин;
- Reading – 1 час;
- Writing – 1 час;
- Speaking – 11-14 мин.
 
Повече информация може да откриете на:
www.ielts.org